PROJEKT IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ IMPREZY

W ramach współpracy z agencją eventową MruCon powstały projekty materiałów graficznych promujących imprezę.