Jakie skutki dla zdrowia ma nadużywanie alkoholu

Nadużywanie alkoholu to spożywanie alkoholu w nadmiernych ilościach i w częstszych odstępach czasu niż zalecane. Przepisy stanowe i federalne określają, że do nadużywania alkoholu dochodzi wtedy, gdy osoba w wieku poniżej 21 lat spożywa alkohol; lub gdy osoba w wieku powyżej 21 lat spożywa go w ilościach, które są niebezpieczne dla jej zdrowia, powodują utratę kontroli lub stwarzają zagrożenie dla innych. Nadużywanie alkoholu może mieć długotrwałe skutki dla zdrowia i życia. Osoby nadużywające alkoholu są bardziej narażone na poważne problemy zdrowotne, w tym choroby serca, układu pokarmowego, choroby wątroby i nowotwory. Przewlekłe nadużywanie alkoholu może powodować zmiany w mózgu, które mogą powodować trudności w podejmowaniu decyzji i kontrolowaniu zachowania.

Skutki zdrowotne nadużywania alkoholu

Nadużywanie alkoholu może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym:

 • Choroby serca: Nadmierne spożywanie alkoholu może uszkodzić serce, co może prowadzić do wzrostu ciśnienia krwi, zaburzeń rytmu serca, a nawet zawału serca.
 • Choroby układu pokarmowego: Alkohol może powodować dolegliwości żołądkowe, w tym zapalenie żołądka i wrzody. Może również powodować zapalenie trzustki, które może zagrażać życiu.
 • Choroby wątroby: Nadmierne spożywanie alkoholu może powodować poważne problemy z wątrobą, w tym marskość wątroby, stłuszczenie wątroby i raka wątroby.
 • Choroby psychiczne: Alkohol może nasilać objawy depresji i lęku, a także powodować poważne zaburzenia psychiczne.
 • Choroby neurologiczne: Nadmierne spożywanie alkoholu może powodować uszkodzenie mózgu, w tym zaburzenia w uczeniu się, zaburzenia pamięci i zmiany w zachowaniu.
 • Choroby nowotworowe: Alkohol jest związany z wyższym ryzykiem wystąpienia wielu nowotworów, w tym raka jamy ustnej, gardła, przełyku, wątroby i trzustki.

Nadużywanie alkoholu może również powodować krótkoterminowe skutki, w tym:

 • Nudności i wymioty
 • Bóle głowy
 • Senność
 • Problemy z koncentracją
 • Problemy z koordynacją ruchową
 • Zaburzenia widzenia
 • Zaburzenia świadomości
 • Zaburzenia osobowości
 • Zmiany nastroju

Długotrwałe nadużywanie alkoholu może również prowadzić do poważnych problemów społecznych i finansowych, w tym:

 • Utrata pracy lub szansy na zatrudnienie
 • Utrata mieszkania lub domu
 • Utrata przyjaciół i bliskich osób
 • Utrata prawa jazdy
 • Porzucenie rodziny lub utrata kontaktu z dziećmi
 • Problemy finansowe

Nadużywanie alkoholu może również prowadzić do przemocy, samobójstwa i innych niebezpiecznych zachowań.

Istnieje wiele sposobów, w jakie można zapobiegać nadużywaniu alkoholu. Należy zawsze zachowywać zdrowy rozsądek i przestrzegać zalecanych dawek alkoholu. Należy również unikać picia w pojedynkę, szczególnie wtedy, gdy czujemy się smutni lub zestresowani. Jeśli czujesz, że masz problem z nadużywaniem alkoholu, skontaktuj się z ośrodkiem terapeutycznym lub lekarzem rodzinnym w celu uzyskania wsparcia i porady.